Møte i flerkulturelt råd

Dato
19. januar 2022
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Digitalt møte

Viken fylkeskommunes flerkulturelle råd er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal bidra til at Vikens flerkulturelle befolkning blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.

Sakspapirer finner du her.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen