Møte i råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

Dato
18. januar 2022
Tid
11:00 - 15:00
Sted
Digitalt møte

Viken fylkeskommunes råd for mennesker med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i Viken skal fremme interessene som angår denne gruppen i fylkeskommunens virksomhet.

Sakspapirer finner du her.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen