Møte i eldrerådet

Dato
20. januar 2022
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Digitalt møte

Viken fylkeskommunes eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Eldrerådet skal arbeide for å fremme eldres interesser i alle saker som angår denne gruppen.

Sakspapirer finner du her.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen