Frist for lærekandidater og inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell vurdering

Dato
1. februar 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen