Webinar: RØRE - en mulighet for din skole?

Viken fylkeskommune skal dele ut inntil 15 millioner kroner til skoler i Viken gjennom RØRE-prosjektet det neste året. Søknadsfrist 31. mars.

Har din skole idéer til folkehelseprosjekter som dere vil gjennomføre? Eller har dere lyst til å utforske hvordan vi kan jobbe mer med bevegelsesglede, matglede eller gode søvnvaner i skolen?  

Jente rekker opp hånden i klasserommet. - Klikk for stort bilde Ove Tøpfer/RØRE-prosjektet    

 

Dato
10. februar 2022
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Digitalt - Teams og streaming

RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolene til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema.

Bli med på dette webinaret og finn ut om RØRE-prosjektet kan være en mulighet for din skole. 

Meld deg på webinar

Målgruppe: skoleledere i grunnskole og videregående skole, lærere og øvrige ansatte i skolen, folkehelsekoordinator.

Her får du informasjon om hva RØRE-prosjektet er hvilke muligheter det gir skolene og hvordan din skole kan søke RØRE-midler. 

 • Du får møte Hilde Hetland, undervisningsinspektør ved Lunde skole i Fredrikstad. Hun forteller om sine erfaringer med å være RØRE-skole og hvilke muligheter RØRE-prosjektet byr på for skoler. 
 • Fredrik Reiten er tidligere RØRE-ambassadør og lærer ved Varteig skole. Han vil snakke om hvordan han har jobbet med fysisk aktiv læring som metode. 
 • Rolf Inge Ølberg er prosjektleder for vgs i RØRE og fagleder for idrettsfag/kroppsøving ved Kalnes vgs. Han deler erfaringer med "RØRE-pauser" i videregående skole. 
 • Du får også tips og råd til søknadsprosessen fra prosjektledelsen i Viken fylkeskommune og anledning til å stille spørsmål. 

 

Om RØRE-prosjektet

 • Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med folkehelse i skoler i Viken.
 • RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.
 • Gjennom RØRE utforsker vi hvordan skolene kan jobbe med fysisk aktivitet, gode søvnvaner og matglede for å legge grunnlaget for bedre læring.
 • Prosjektet startet opp i Østfold i 2017 og er nå rullet ut i hele Viken. 
 • I dette skoleåret er 66 skoler i Viken med i RØRE-prosjektet.

Les mer og søk RØRE-midler på prosjektets nettsider

Søknadsfrist 31. mars

    logo RØRE-prosjektet - Klikk for stort bilde 

 

Arrangør

RØRE-prosjektet i regi av Viken fylkeskommune

Kontakt

Elsie Brenne: elsieb@viken.no
Til toppen