Første skoledag etter juleferien

Dato
2. januar 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
På skolen