Seminar: Elektrifisering av transportsektoren og konsekvenser for strømnettet

Velkommen til seminar om elektrifisering av transportsektoren og konsekvenser for strømnettet. 

Dato
14. januar 2020
Tid
9:00 - 13:00
Sted
Schweigaards gate 4, Oslo
  • Hva betyr fremtidens transportløsninger for strømnettet i din kommune?
  • Hvordan kan behovet for nyinvesteringer i strømnettet reduseres gjennom bedre utnyttelse av infrastrukturen?
  • Hvilke barrierer står i veien for en effektiv overgang til en elektrisk transportsektor?
  • Og hvilken rolle kan kommunen spille i dette bildet?

Dette er blant spørsmålene som Afry og DNV GL har belyst i et felles prosjekt gjennomført for Akershus fylkeskommune. Ved hjelp av egne modellverktøy, samt innspill fra relevante aktører, har eksperter i konsulentselskapene analysert behov og muligheter for smartgrid løsninger ved økt e-mobilitet i Akershus frem mot 2040.

Om seminaret

I dette seminaret vil Afry og DNV GL presentere sine funn fra studien. I tillegg vil Hafslund Nett presentere sin nettstrategi, og fortelle om hvordan de jobber med kundeprosjekter og forretningsutvikling innenfor elektrifisering av transportsektoren. Andre aktører vil også bli invitert for belyse relevante problemstillinger knyttet til elektrifisering av transportsektoren, sett fra sine respektive ståsted. 

Endelig program kommer.

Hvem kan delta?

De som jobber med planlegging og tilrettelegging av infrastruktur (nett, ladeløsninger, arealplaner etc.) i kommunene, samt nøkkelpersoner fra selskaper som vil spille en rolle i overgangen til elektriske transportløsninger i Akershus.

Påmelding innen 6. januar

Gå til påmelding

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000
Til toppen