Privatisteksamen

Eksamen i følgende fag:

 

ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig
REA3009 Geofag 2
MEL3005 Tverrfaglig eksamen
EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
SAM3038 Psykologi 2
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig
SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig
HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig
DAT4002 Dataelektronikerfaget
SAM3002 Historie og filosofi 2
SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig
SPR3029 Engelsk 1
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
Dato
19. mai 2022
Tid
9:00 - 14:00
Sted
Lørenskog videregående skole

Informasjon om hendelsen