Strategisk forum for regionale planer

31. oktober - 1. november går det andre strategiske forumet av stabelen. Her skal den strategiske utviklingen av Viken og de tre nye fylkene Østfold, Buskerud og Akershus diskuteres. 
Banner-illustrasjon hvor det står: Strategisk forum 31.10-01.11. Samarbeid om regionalt planarbeid i Viken - felles innsats for en bærekraftig utvikling - Klikk for stort bilde

Tidspunkt
Mandag 31.10.2022 10.00 - tirsdag 01.11.2022 14.00
Sted
Quality hotell, Nygata 2, 1607 Fredrikstad

Programstyret for det regionale planarbeidet ønsker å invitere politiske og strategiske ledere i sentrale organisasjoner i og rundt Viken til dialog om retningsvalg og strategier for en bærekraftig regional utvikling.

Strategiene blir en del av plangrunnlaget for de nye regionale planene:
•    Regional plan for areal og mobilitet
•    Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
•    Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd. 

Les gjerne vår reportasje fra forrige forum, 6. april 2022 i Drammen:
Lager plangrunnlaget for de nye fylkene sammen

Program

Her kommer programmet for strategisk forum. 

Om planarbeidet  

Arbeidet ledes av et programstyre med representanter fra ulike deler av Viken-samfunnet. 

Les mer om det regionale planarbeidet her
 

Til toppen