Møte i komité for finans, administrasjon og klima

Dato
5. september 2022
Tid
12:00 - 16:00
Sted
Viken fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Oslo (fylkeshuset)

Fylkestinget i Viken har seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Fylkestingskomiteene bestemmer selv framdrift og arbeidsmetode. Komiteene har innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen