Komité for finans, administrasjon og klima - innstillingsmøte økonomiplan og budsjett

Dato
28. november 2022
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Viken fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Oslo (fylkeshuset)

Fylkestinget i Viken har seks fagkomiteer som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Fylkestingskomiteene bestemmer selv framdrift og arbeidsmetode. Komiteene har innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen