Standpunkt-/halvår 2 karakterer synliggjøres for elever i VIS

Dato
12. juni 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Glemmen videregående skole