Foreldremøte nye elever

Vi inviterer foresatte til nye elever til et kort digitalt informasjonsmøte den første skoleuken.

Dato
15. august 2022
Tid
19:30 - 20:30
Sted
Teams

Her informerer vi om blant annet om klassesammensetting, inntak, fag, timeplan, fraværsregistrering og skolemiljø.

Møtet avholdes via Teams. Lenken legges ut i august

 

Til toppen