Søknadsfrist for individuelle søkere og søkere med fortrinnsrett

Dato
1. februar 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer