Frist for oppmelding til privatisteksamen for vårsemesteret

Dato
1. februar 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen