Frist for oppmelding til privatisteksamen høstsemesteret

Dato
15. september 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer