Planleggingsdag for lærere

Undervisningsfri dag for elevene, med mindre annet er avtalt. 

Dato
16. november 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen