Hvordan skaper vi økt livskvalitet, deltakelse og likeverd i Viken?

Viken fylkeskommune inviterer alle kommunene i Viken til fysisk samling i Oslo. På samlingen setter vi fokus på forankring og planarbeid i kommunen vs. dialog og samarbeid med frivillig sektor. 

Dato
23. august 2022
Tid
10:00 - 14:40
Sted
Thon Hotel Opera

NB! For påmelding, se lenger nede på siden.

Målgruppe for samlingen: 

  • Ansatte i kommunen som jobber med planarbeid og ansatte med kontakt mot frivillighet  
  • Frivillige regionale organisasjoner i Viken 
  • Frivilligsentralene i Viken 

Program:

09.30–10.00: Registrering med kaffe/kake        

10.00–10.10: Velkommen v/ fylkesråd for Kultur og mangfold i Viken; Tonje Kristensen

10.10–10.30: Viken fylkeskommune nå og arbeidet mot tre nye fylker  v/ fylkesdirektør John Arve Eide

10.30–10.50: Viken fylkeskommunes Temastrategi for frivillighet v/ avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering; Rune Winum

10.50–11.30: Regional frivillighet

  • Viken idrettskrets v/ organisasjonssjef Kathinka Mohn 
  • Viken musikkråd v/ daglig leder Jon Olsen

11.30–12.30: Lunsj

12.30–13.00: Samspill og samarbeid mellom frivillig- og kommunal sektor v/ politisk seniorrådgiver Bjørn Linstad i Frivillighet Norge

13.00–13.40: Forankring, dialog, samarbeid og utfordringer v/ Frivillighetspromotor - koordinator folkehelse Lillian Halvorsen i Lørenskog kommune og ordfører Jan Gaute Bjerke og bygdeutvikler Lars Erling Granhaug i Nore og Uvdal kommune

13.40–13.50: Pause

13.50–14.00: Integreringsperspektivet i Viken fylkeskommune v/ fagkoordinator integrering Ellen Bruun Torvik

14.00–14.30: Frivillighetens framtid: Hva er det vi kjemper for når vi kjemper for frivillig sektor?  v/ forsker og professor emeritus Håkon Wergeland Lorentzen

14.30–14.40: Avslutning v/ Viken fylkeskommune og vel hjem

Påmelding:

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med rådgiver for frivillighet, Petter Hansen: petterha@viken.no, mobil: 480 73 085, eller fagkoordinator for frivillighet, Janne Lundgren: jannel@viken.no, mobil: 93 23 02 39.

Arrangør

Viken fylkeskommune v/ avdeling for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering
Til toppen