Geografisk utvalg for Buskerud

Dato
27. september 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Digitalt møte

Se møteinnkalling og saksliste i egen innsynsløsning

Følg møtet direkte eller se opptak når møtet er avsluttet på Viken web-tv

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen. 

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no