Foresattemøter og fagsamtaler VG2

Vg2 Yrkesfag: kl. 17.15 - 17.45 på klasserom
Møte med kontaktlærer på klasserom, deretter fagsamtaler i kantina

Vg2 Studiespesialisering: kl. 17.30 - 18.00 på klasserom
Møte med kontaktlærer på klasserom deretter fagsamtaler i kantina

 

Dato
9. november 2022
Tid
17:00 - 20:00
Sted
Vestby videregående skole
Til toppen