Siste skoledag før jul

Dato
21. desember 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Skolen