Kurs: Søke midler til friluftsliv

Har du en idé til et tiltak eller en aktivitet som vil føre til at flere kommer seg ut og tar del gleden ved friluftsliv? Lurer du på å søke midler fra fylkeskommunen i 2023? Vi vet at søknadsjobben kan være utfordrende når man ikke gjør det hele tiden. Derfor vil vi invitere til gratis søknadskurs!  

Dato
24. november 2022
Tid
19:00 - 20:00
Sted
Digitalt møte (Teams)

Årets søknadskurs vil bestå av 2 samlinger og et hjemmearbeid. Kurset passer for alle som ønsker mer kunnskap om søking av midler og utvikling av prosjekter. Du trenger ingen forkunnskaper.  

Meld deg på kurset

Dette kan du forvente

Samling 1, torsdag 17. november

Vi går igjennom tilskuddsordningene som er aktuelle for friluftsliv og hva de forskjellige ordningene dekker. 

Samling 2, torsdag 24. november

Spørsmål og svar. Etter satt deg inn i hvilke tilskuddsordninger som dekker hva, og lært mer om hvordan du lager en søknad og prosjektplan som tydeliggjør hva du søker midler til, så sitter du sikkert fortsatt med spørsmål. Samling 2 tar vi oss tid til dette. Send gjerne inn dine spørsmål til Anette Hellsaa Christiansen på forhånd. 

Hjemmearbeid

Mellom samlingene bør du se tre videoer som handler som handler om hva som kjennetegner en god søknad og prosjektplan.  

  1. Hva er en god søknad?
  2. Hva er en god prosjektplan – del 1
  3. Hva er en god prosjektplan – del 2

Samlingen blir tatt opp og kan bli lagt ut på Vikens nettsider senere.

Arrangør

Seksjon for Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, Viken fylkeskommune

Kontakt

Anette Helsaa Christiansen

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 17.11.2022 19.00 - 17.11.2022 20.00
  2. Torsdag, 24.11.2022 19.00 - 24.11.2022 20.00
Til toppen