Digitalt møte i Jordløftet: Jordhelse og karbonbinding i skogbruket

Vi møtes for gjensidig utveksling av informasjon og samordning.

Dato
25. november 2022
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Digitalt møte

I Jordløftet har vi fått innspill om behovet for å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til skogsjord. Derfor har vi invitert Janne Kjønaas, seniorforsker i NIBIO til å fortelle om skogsjorda, og om hvorfor jordhelse og jordkarbonet er viktig i skogbruket, i tillegg har vi stilt noen spørsmål til felles diskusjon.

Program

Se detaljert program.

Se oversikt og nettverksmøter og fagdager og les mer om Jordløftet på viken.no

Påmelding

Fyll inn skjema, så får du en teamsinnkalling

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kari Rime Engmark, e-post: karien@viken.no

«Jordløftet – fra forskning til lønnsom praksis»

Viken fylkeskommunes er opptatt av jordhelse og karbonbinding i Viken. Vi kaller satsingen «JordLøftet – fra forskning til lønnsom praksis».  
Satsingen er todelt:  

  • Støtteordning for samarbeidsprosjekter som fremmer utvikling innen jordhelse og karbonbinding  
  • Overbyggende satsing som samler aktørene for å skape gode synergier 

Målet med satsingen er:

  • å styrke arbeidet med jordhelse og karbonbinding for et næringsretta og bærekraftig landbruk i Viken 
  • at ny kunnskap og praksis bidrar til mer lønnsom og bærekraftig landbruksnæring i vår region 

Arrangør

Viken fylkeskommune
Til toppen