Eksamen: Fysikk 2, Treningslære 2

Vg1 Engelsk, Sosialkunnskap, Samfunnsøkonomi 2 og Rettslære 2 har også forberedelsesdag.

Dato
30. mai 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
.