Fylkesting

Tidspunkt
Onsdag 29.03.2023 00.00 - torsdag 30.03.2023 00.00
Sted
Ikke fastsatt

Følg møtet direkte eller se opptak når møtet er avsluttet på Viken web-tv

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestinget består av 87 medlemmer.

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen