Møte i geografisk utvalg for Akershus

Dato
30. januar 2023
Tid
9:00 - 16:00
Sted
Viken fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Oslo

Se møteinnkalling og saksliste i egen innsynsløsning

I arbeidet med å etablere tre nye fylkeskommuner er det nedsatt tre geografiske utvalg. Utvalgene skal behandle og komme med forslag til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye fylkeskommunene fram til opprettelsen. 

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no
Til toppen