Komité for næring

Dato
30. mai 2023
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Viken fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Oslo (fylkeshuset)

Se møteinnkalling og saksliste i egen innsynsløsning.

Følg møtet direkte eller se opptak når møtet er avsluttet på Viken web-tv

Fylkestinget i Viken har seks fagkomiteer som står for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget. Komiteene har innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet. 

Arrangør

Fylkestingets sekretariat

Kontakt

fylkestingssekretariatet@viken.no