Eksamen fysikk 2

Dato
30. mai 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
På skolen