Forberedelsesdag for eksamen: Engelsk Vg1 yrkesfag, Engelsk Vg1studiespesialisering, Rettslære 2

Dato
30. mai 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Skolen