Møte i Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell

Dato
24. mars 2023
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Digitalt møte (Teams)

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell møtes for å drøfte aktuelle saker og oppfølging av den regionale planen.

I møtet skal rådet få presentert statusrapport 2022 og vedta årsplan 2023, drøfte erfaringer med regional plan og få informasjon om arbeidet knyttet til handlingsprogramtiltaket verdiskaping og attraksjonskraft.

Kontakt

Lise-Berith Lian, liseberitl@viken.no