Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Dato
16. mars 2020
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Schweigaards gate 4, Oslo

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32330000
Til toppen