Møte i klagenemnda

Klagenemnda behandler alle klager på enkeltvedtak truffet i fylkeskommunen, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i lov eller forskrift.

Dato
16. mars 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ikke fastsatt

Arrangør

Viken fylkeskommune
Til toppen