Første skoledag etter jul

Dato
3. januar 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Kirkeparken vgs