Ekskursjon til Fjærland for Geofag 1

Tidspunkt
Tirsdag 30.05.2023 08.00 - fredag 02.06.2023 12.00
Sted
Varierer