Siste skoledag før juleferien

Dato
19. desember 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer