Vg2 foreldremøte

Klassene 2STA, 2STB, 2STC og 2STD - oppmøte kl.18.

Klassene 2STE, 2STF, 2STG og 2STH - oppmøte kl.19:30.

Dato
18. oktober 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Auditorium