Webinar: Bærekraftig forvaltning gjennom naturregnskap - erfaringer fra EcoGaps-prosjektet

Klima Viken og Viken fylkeskommune med samarbeidspartnere i EcoGaps-prosjektet inviterte til webinar om arealregnskap.

Se opptak fra webinaret

(Vi er i ferd med å tekste opptaket. Tekstet versjon legges ut så snart dette er klart.)

Dato
19. september 2023
Tid
9:00 - 11:30
Sted
Webinar

Denne gangen arrangerte vi et webinar der vi presenterte noen foreløpige resultater fra EcoGaps-prosjektet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR/OsloMet), ser på hvordan Nordre Follo kommune har brukt arealstrategi aktivt for bærekraftig arealforvaltning, samt får innlegg fra Kommunal- og distriktsdepartementet, om nye nasjonale forventninger til planleggingen.

Program

  • 0900 – 0910 Velkommen og bakgrunn for EcoGaps v/møteleder
  • 0910 – 0930 Nye nasjonale forventninger til planleggingen v/Vigleik Stusdahl Normann, KDD 
  • 0930 – 0950 Arealstrategi i Nordre Follo – Prosess for effektiv planvask i en kommune v/Ane Tingstad Grav, Nordre Follo kommune
  • 0950 – 1010 Arealregnskap i Viken og Nordre Follo med usikkerhetsvurdering v/David Barton på vegne av Zander Venter (NINA)
  • 1010 – 1030 Restaurerbar natur i Nordre Follo v/Astrid Brekke Skrindo, NINA
  • 1030 – 1040 Pause  
  • 1045 – 1105 Politisk styrt omstilling til en mer bærekraftig arealforvaltning – hva må til? NIBR, v/Gro Sandkjær Hanssen/Marthe Indset
  • 1105 – 1125 Økosystemtjeneste-kartlegging i Viken og Nordre Follo med INCA-Tool v/Bart Immerzeel, NINA 
  • 1125 – 1130 Avslutning v/Viken fylkeskommune 

Mer om programmet

Hvordan få bedre kontroll i arealforvaltningen? I hvilken ende starter man, når kartleggingen av natur er flekkvis og usystematisk, planreserven stor og næringsinteressene sterke? Det er lettere å gjøre gode valg, når man har rammer. Da kommer regnskap og budsjett inn som gode hjelpemidler. Men også hensikten med å forvalte areal strategisk, må ligge til grunn. Hvilken strategi skal man følge? 

Nordre Follo kommune har valgt arealnøytralitet. Vi ønsker å se på deres erfaringer og hvordan de, som den første kommune i Norge har tatt spranget ut i en arealstrategi som i aller høyeste grad tar arealbruk på alvor.

Det er ingen tvil om at arealregnskap og budsjett blir viktige verktøy framover. Men resultatene blir ikke noe bedre enn de dataene vi legger inn. Der vi mangler data på natur og økosystemtjenester har vi bruk for alternative framstillinger. Dette jobber NINA aktivt med og noe av dette vil de dele med oss her.   

Med et godt forankret kommunalt selvstyre og plan og bygningsloven i basis har i prinsipp kommunene det som skal til for bærekraftig arealforvaltning. Men hvor begynner man? Trenger vi en politisk styrt omstilling til en mer bærekraftig arealforvaltning? Hva må til? Dette er spørsmål NIBR stiller i sitt innlegg. Vi høres!
 

Flere webinarer

Høsten 2021 startet vi en digital seminarrekke for å fremme arealregnskap i kommunal arealforvaltning. Se informasjon om tidligere webinarer her.