Avlyst! Viken dialogkonferanse 2020

Som del av fylkeskommunens tiltak for å hindre koronasmitte er dessverre dialogkonferansen 31. mars avlyst. Mer informasjon vil bli sendt alle påmeldte.
Dialogkonferanse 31.03.2020 - Klikk for stort bilde

Dato
31. mars 2020
Tid
9:30 - 15:30
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

AVLYST!
Konferansen avlyses av smittevernhensyn. De som er påmeldt får nærmere informasjon på e-post. Har du spørsmål, kontakt Hege Arnesen.


Viken er mennesker, miljø og verdiskapning. Summen av alle våre handlinger skal danne et trygt, inkluderende og robust samfunn også i årene som kommer. Bærekraftmålene skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i den nye regionen. Dette er en ambisiøs oppgave vi i Viken må løse sammen. Sammen må vi skape en visjon og gi den innhold. 

Fylkesrådet i Viken inviterer politikere, partnere, medhjelpere, innbyggere og samarbeidsaktører til Vikens første dialogkonferanse på Lillestrøm 31. mars 2020.  

Hvordan skal vi samarbeide?
Hvilke metoder bør brukes?
Hvilken kunnskap trenger vi? 

Tema er bærekraftmålene og den nye regionen – hvordan kan vi sammen dra lasset i riktig retning? Dagen er en del av vårt felles arbeid for å utforme regional planstrategi for vikensamfunnet – i praksis Vikens første strategiplan. Det skal vi gjøre til beste for innbyggere og vår felles fremtid.

Endelig program kommer.

Påmelding innen 16. mars.

Velkommen til Viken dialogkonferanse 2020! 
 

Disse kommer på dialogkonferansen:

Nicolai Astrup. Foto: regjeringen.no - Klikk for stort bilde 

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister Astrup er med på å åpne dialogkonferansen.

I januar 2020 fikk han ansvaret for å koordinere Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Jørgen Randers - Klikk for stort bilde

Jørgen Randers

Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet i 40 år med globale framtidsspørsmål - i akademia, næringslivet og politikken - og driver nå utstrakt foredrags- og rådgivnings-aktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange bøker etter at han var medforfatter av The Limits to Growth i 1972.

Per Epen Stoknes, BI - Klikk for stort bilde 

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes er TED Global Speaker, utdannet psykolog med doktorgrad i grønn økonomi og arbeider som forsker og leder for BI Senter for Grønn Vekst. Stoknes er forfatter av boka «Det vi tenker når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» (2017), utgangspunktet for en TED-talk som er sett over 2.5 millioner ganger. Han er utpekt av EU Commission som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.

Gro Sandkjær Hansen - Klikk for stort bilde

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen er utdannet statsviter og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning, og hun var medlem av Hagenutvalget som vurderte nye oppgaver til fylkeskommunene.

 

Finn veien

 

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32330000
Til toppen