Avlyst: Frivillighetskonferanse

Frivillighetskonferanse - Klikk for stort bilde 

Dato
21. april 2020
Tid
16:30 - 20:30
Sted
Schweigaards gate 4, Oslo

På grunn av koronasituasjonen er dessverre frivillighetskonferansen avlyst!

Invitasjon til ny Frivillighetskonferanse for regionale organisasjoner. En konferanse som gir et bredt perspektiv på rolle og plass for frivillige organisasjoner i Viken.

Arrangementet er i samarbeid med Viken fylkeskommune og finner sted i Fylkestingssalen, Viken fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Oslo.

Program

 • KL.16.30 - 17.00 Bevertning. Registrering
 • Kl.17.00 Velkommen
 • Kl.17.05 - 17.50 Frivillighetens politiske plass i Viken
  Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd Kultur og mangfold. Fylkesråden har blant annet oppgaver knyttet til frivillig het, friluftsliv, idrett og mangfold.
  John Arve Eide, fylkesdirektør Kultur og mangfold
 • Kl.17.50 - 18.30 Frivillighet - perspektiver og utfordringer
  Håkon Lorentzen, sosiolog, forfatter og tidligere forsker. Et av hans forskningsområder er sivilsamfunn i endring.
 • Kl.18.30 - 18.50 Pause. Kaffe og frukt
 • Kl.18.50 - 19.20 Frivillighet og FN’s bærekraftmål = sant
  Cathrine Bergjordet, fagkoordinator for statistikk, analyse og GIS, Viken fylkeskommune
 • Kl.19.20 - 19.50 Paraplyorganisasjoner som nødvendige tilretteleggere for de frivillige organisasjonene
  Hans Kristian Solberg, daglig leder Akershus barne- og ungdomsråd
  Sara Hope Lygre, regionkonsulent, Vofo Innlan
  det
  Jon G. Olsen, daglig leder, Akershus musikkråd
 • Kl.19.50 - 20.25 Hvordan ta vare på det beste i endringstider?
  Filosofiske refleksjoner om kommunikasjon, frivillighet og samarbeid.
  Henrik Syse, filosof, forsker og forfatter
 • Kl.20.30 Avslutning

Forelesere på konferansen

 • Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd, kultur og mangfold, Viken
 • Jon Arve Eide, fylkesdirektør, kultur og mangfold, Viken
 • Håkon Lorentzen, sosiolog
 • Cathrine Bergjordet, fagkoordinator, fagkoordinator for statistikk, analyse og GIS, Viken
 • Hans Kristian Solberg, daglig leder, Akershus barne- og ungdomsråd
 • Sara Hope Lygre, regionkonsulent, VOFO Innlandet
 • Jon G. Olsen, daglig leder, Akershus musikkråd
 • Henrik Syse, filosof
Klikk for stort bilde
John Arve Eide - Klikk for stort bilde
Håkon Lorentzen - Klikk for stort bilde
Cathrine Bergjordet - Klikk for stort bilde
Hans Kristian Solberg - Klikk for stort bilde
Sara Hope Lygre - Klikk for stort bilde
Jon G Olsen - Klikk for stort bilde
Henrik Syse - Klikk for stort bilde

Velkommen til Frivillighetskonferansen!

Finn veien

 

Til toppen