Medvirkningsmøte om ny TT-ordning i Viken

Fra 01.01.2021 Viken fylkeskommune ha etablert en felles TT-ordning. Vi starter nå arbeidet, med et medvirkningsmøte med brukerorganisasjoner 5. mars kl 10-15.

Dato
5. mars 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Schweigaards gate 4, Oslo

Foreløpig ramme for dagen vil være:

 • Hvordan er TT-ordningene organisert i dag: likheter og forskjeller i de ulike fylkeskommunene
 • Hvordan kan kollektivtransporten tilpasses flest mulig mennesker med funksjonsnedsettelser?
 • Innspill/dialog for det videre arbeidet med ny TT-forskrift
 • Prosessen fram til behandling av TT-forskrift i fylkestinget, fylkesrådet og brukermedvirkningsorganene/brukerråd.

Invitasjon er sendt direkte til inviterte organisasjoner:

 • Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser – Viken fylkeskommune
 • Eldrerådet – Viken fylkeskommune
 • FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • SAFO - Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Blindeforbundet
 • Norges Handikapforbund (NHF)
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Handikappede barns foreldreforening (HBF)
 • Mental helse
 • Pensjonistforbundet
 • Senior Norge
 • Fredrikstad kommune
 • Kongsberg kommune
 • Viken fylkeskommune v/Rina K. Yamamoto

Hver organisasjon kan melde på maks to deltakere. Deltakere melder seg på via eget skjema. Påmeldingsfristen er 27.02.2020.

Da det er begrenset antall plasser må vi forbeholde oss retten til å avvise påmeldinger dersom det blir for mange påmeldte. Kontaktperson er Rakel Marie Hansen, rakelmarih@viken.no

Arrangør

Viken fylkeskommune
Til toppen