Møte i regionalt planforum - Oslo

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om arealplanlegging.

Dato
24. november 2020
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Teams

Regionalt planforum i Viken avholdes hver uke, forutsatt at det er meldt inn saker. Tirsdag er fast møtedag.

NB! I forbindelse med korona-situasjonen vil møtene i regionalt planforum inntil videre bli gjennomført som digitale møter i Teams. Alle påmeldte vil få lenke til møtet på e-post.
Les mer om hvordan møtene gjennomføres.

Møtested vil rullere mellom Vikens tre kontorsteder i Sarpsborg, Oslo og Drammen. Det vil si at det er planforumsmøte hver tredje uke på hvert kontorsted. Kommunene innenfor de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold vil hovedsakelig fortsatt “høre til” samme møtested som tidligere. Kommunene står uansett fritt til å melde opp saker på det kontorsted de finner hensiktsmessig.

Frist for innsending av dokumenter til møtene er 14 dager før møtedato.

Les mer om regionalt planforum.

Arrangør

Viken fylkeskommune
Telefon
32300000

Andre tidspunkt

 1. Tirsdag, 14.01.2020 09.00 - 14.01.2020 15.00
 2. Tirsdag, 04.02.2020 09.00 - 04.02.2020 15.00
 3. Tirsdag, 25.02.2020 09.00 - 25.02.2020 15.00
 4. Tirsdag, 17.03.2020 09.00 - 17.03.2020 15.00
 5. Tirsdag, 28.04.2020 09.00 - 28.04.2020 15.00
 6. Tirsdag, 09.06.2020 09.00 - 09.06.2020 15.00
 7. Tirsdag, 01.09.2020 09.00 - 01.09.2020 15.00
 8. Tirsdag, 22.09.2020 09.00 - 22.09.2020 15.00
 9. Tirsdag, 13.10.2020 09.00 - 13.10.2020 15.00
 10. Tirsdag, 03.11.2020 09.00 - 03.11.2020 15.00
 11. Tirsdag, 24.11.2020 09.00 - 24.11.2020 15.00
 12. Tirsdag, 15.12.2020 09.00 - 15.12.2020 15.00
Til toppen