Fra mål til handling - praktisk klimaarbeid som fungerer

En digital klimakonferanse som skal gi inspirasjon og praktisk kunnskap om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan nå klimamålene. 

Dato
13. oktober 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Digital konferanse

Vi inviterer plansaksbehandlere, klima- og miljørådgivere og økonomer fra kommuner i hele landet til å lære mer fra store og små kommuner, nasjonalt og internasjonalt. Vi oppfordrer spesielt ledere til å delta.

Kommuner og fylkeskommuner spiller en viktig rolle i å oppnå egne og nasjonale klimamål. For å nå klimamålene må de finne og gjennomføre de rette og effektive klimatiltakene. Men hvordan organiserer man klimaarbeidet best mulig, og hvor begynner man?  

Nærmere program blir publisert her etter sommeren, sammen med påmeldingsskjema. Hold av datoen!

Konferansen arrangeres av Viken fylkeskommune i samarbeid med KS og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Til toppen