Åpent høringsmøte om planprogram for nye regionale planer i Viken

Forslaget til planprogram for tre nye regionale planer i Viken er på offentlig høring i perioden 24. juni til 24. september 2021. 

Dato
23. august 2021
Tid
12:00 - 13:30
Sted
Digitalt møte

I den forbindelse inviterer Viken fylkeskommune til to digitale høringsmøter den 23. august:

klokken 12.00 - 13.30
og
klokken 18.00 – 19.30  

I høringsmøtene vil vi gjennomgå forslaget til planprogram (PDF, 2 MB), og besvare spørsmål. Presentasjonene i de to møtene blir identiske. 

Se møtet 

Her ser du opptak av møtet 23. august.

Målgruppe

Kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv og en rekke organisasjoner og aktører i Viken-samfunnet er særlig invitert til å svare på høringen. Andre interesserte kan også delta på høringsmøtene.

Eget dialogmøte om planprogrammet for administrasjonen i kommunene ble arrangert 11. august. Opptak av dialogmøtet 11. august kan du se her.

Om planprogrammet

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med de regionale planene, organisering, fremdrift, opplegg for medvirkning og utredningsbehov. 

De kommende planprosessene skal gjennomføres i tett samspill med Viken-samfunnet. Fylkeskommunen ønsker derfor å legge til rette for god dialog også i høringsperioden for planprogrammet. Les mer om høringen.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss: Avdeling for samfunnsplanlegging, på e-post regionaleplaner@viken.no
 

Her finner du mer informasjon om planprosessen. 
 

Andre tidspunkt

  1. Mandag, 23.08.2021 12.00 - 23.08.2021 13.30
  2. Mandag, 23.08.2021 18.00 - 23.08.2021 19.30
Til toppen