Elevundersøkelsen 2021.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2021 mellom mandag 1. november og fredag 11. desember.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen. (PDF, 41 kB)

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen