Avslutning for elevene i 3. klasse

Foresatte, elever og lærere inviteres til et stemningsfylt avslutningsarrangement for avgangsklassene i skolens kantine onsdag 14. juni 2023.

Arrangementet vil foregår i to omganger:

Kl.17.30: 3STA, 3STB, 3STC, 3STD

Kl.19.30: 3KDA, 3IDA, 3IBA, 3PBA, 3APA. 3INA og 3DAA

Det blir enkel servering, taler fra rektor, lærere og elever. Hver elev vil få overrakt en rose. Vitnemål er ikke klart til denne datoen og vil bli ettersendt.

Etter seremonien vil det bli tatt klassebilder.

Hver elev kan ha med inntil to foresatte. Påmelding innen 12. juni i resepsjonen på skolen eller på E-post til kristinta@viken.no. Det er ingen egenandel.

Vi ser fram til et hyggelig og høytidelig avslutningsarrangement.