Over 60 søkte: Disse tre kunstnerne er vinnere av konkurranse ved Ås videregående skole

Tre kunstnere ble invitert til en lukket konkurranse om kunstprosjekt ved Ås videregående skole, og alle tre er valgt til å gjennomføre hver sine kunstprosjekter.Klikk for stort bildeKunstnerne Ingeborg Annie Lindahl (fotograf: Jon E. S. Lindahl), Mattias Härenstam (fotograf: Tobias Liljedahl) og Marthe Karen Kampen ( fotograf: Johannes Borchgrevink Hansen). Viken fylkeskommune / privat   

Etter en åpen prekvalifisering for kunstnere med over 60 søknader, har kunstutvalget ved Ås videregående skole valgt tre ulike kunstnere videre til en lukket konkurranse.

Konkurransen er nå avsluttet, og vinnerne av konkurransen er:

 • Marthe Karen Kampen
 • Mattias Härenstam
 • Ingeborg Annie Lindahl

Skal løfte kunstopplevelsen for elever og ansatte

Kunstutvalget har tatt utgangspunkt i brukerne av det nye Bygg A ved skolen, som i hovedsak er elever ved Helse- og oppvekstfag.

Samtidig har utvalget vektlagt at den nye kantinen i Bygg A vil være en felles arena for hele skolen, og det har vært viktig å velge kunstprosjekter som bygger opp om skolens visjoner.

Ås videregående skole har utsmykkingsprosjekter fra tidligere byggetrinn som de nye kunstprosjektene må forholde seg til.

Klikk for stort bildeKunstprosjekt fra tidligere byggetrinn; Gardar Eide Einarssons skulptur «The Loneliness of the long distance runner» fra 2010. Kristine Skjeslien / Ås videregående skole Kunstutvalgets helhetlige vurdering er at de valgte kunstforslagene er veldig ulike, men at de til sammen representerer:

 • Kunst i tråd med skolens visjoner: Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.
 • Kunst i relasjon til intimsfæren – Helse- og oppvekstfag
 • Kunst som er taktil og relaterer seg til kropp og natur
 • Mangfold i kunstneriske uttrykk, farger, materialvalg og teknikk 

Utfyller hverandre

Tanken er at gode integrerte kunstprosjekter vil kunne hjelpe til med å binde det nye og det eksisterende bygget sammen tematisk omkring skolens identitet.

Utvalget mener de tre valgte kunstprosjektene til Ås videregående skole samspiller og utfyller hverandre både i tematikk, materialvalg, fargekombinasjoner, uttrykksformer og plassering.

Verkene er godt integrert i arkitekturen og tilpasset målgruppen og skolens visjon. Sammen vil de kunne gi skolens elever, ansatte og besøkende mange interessante og estetiske kunstopplevelser.

Om kunstnerne:

Klikk for stort bildeMarthe Karen Kampen i atelieret. Fotograf: Johannes Borchgrevink Hansen. Viken fylkeskommune / privat  Marthe Karen Kampen – Veggarbeider/tresnitt  

Kampen har presentert et forslag med 5 unike portretter i tresnitt til vegg. 

Kunstutvalget mener at verket har en frodighet som skiller seg ut og som vil fungere godt til målgruppa. Tresnittene er utført i en egen puslespillteknikk, som på en lekende måte bygger opp fragmenterte portretter av ulik karakter. Verket monteres over flere vegger, som også males. Til sammen utgjør de en stedsspesifikk utsmykning.  

Kunstneren har latt seg inspirere av helse- og oppvekstfaget. Den kommende helsearbeideren som reparatøren, sjelesørgeren, omsorgsgiveren og arbeidsmauren. Et samfunnsoppdrag pandemien har vist oss viktigheten av. Verkene kan også leses på̊ betrakterens egne premisser, som sammensatte livshistorier gjennom fargespill og bruddstykker.  

Forslaget viser en sterk koloritt og fargeforståelse, og har en tematisk tilnærming til oppdraget som kunstutvalget finner godt egnet for skolens brukere. Prosjektet egner seg til formidling, og vil være synlig flere steder i det nye bygget. 

Klikk for stort bildeMattias Härenstam – «Brennende Hjerter" , oversikt fra verksted. Foto/privat. Viken fylkeskommune / privat Mattias Härenstam – «Brennende Hjerter» 

Härenstam har presentert forslaget «Brennende hjerter» til skolens kantine.  

Kunstutvalget mener verket «Brennende hjerter» utmerker seg både konseptuelt og teknisk. Med sitt varme, enkle og kraftige uttrykk gir det et sterkt tilfang til skolens kunstsamling. «Brennende hjerter» består av syv dråpeformede treskulpturer, laget av hele trestammer som henger ned fra taket i kantina. Skulpturene er sorte og forkullet utenpå, i kontrast til en lyssatt innside i polert treverk. Lyset slipper ut i bunn og i åpninger og sprekker i treverket. Kunstneren sammenligner «Brennende hjerter» med et leirbål, et varmt samlingssted for skolen. 

«Brennende hjerter» gir også assosiasjoner til helsefagarbeideres brennende engasjement og viktige samfunnsoppdrag. Kunstutvalget mener verket er identitetsskapende i tråd med visjonene for Helse- og oppvekstfag. Samtidig fungerer tanken om leirbål godt tematisk både for skolen som institusjon og kantina som samlingssted. Verket er taktilt i sin materialitet og står veldig godt til arkitekturen.  

Forslaget er godt gjennomarbeidet, proft presentert og alle deler av prosjektet er gjennomtenkt - både tilvirkningsprosess, montering og vedlikehold. Prosjektet egner seg godt til formidling, og vil være synlig både i kantinen og fra utsiden av bygget.

Klikk for stort bildeIngeborg Annie Lindahl bilde av " Land of broken promises - Drawn from nature", 2018, Krittegning på vegg, str 5 x 10 m, Anchorage Museum, Alaska. –Fotograf Jon E. S. Lindahl. Viken fylkeskommune / privat  Ingeborg Annie Lindahl – «Just Breathe” 

Lindahl har presentert forslaget «Just Breathe» som en monumental veggtegning i trappeoppgang ved kantina. 

Kunstutvalget mener «Just Breathe» har en spenning mellom tittel, motiv og utførelse som gir rom for mange tolkninger. Verket er utført i hvitt kritt på sort tavlemaling med motiv av en eik opp-ned. 

Kunstneren er inspirert av helse- og oppvekstfag, men har også tatt utgangspunkt i Ås-eika. Visuelt kan tegningen minne om lunger med bronkievev. Verket kan gi forskjellige assosiasjoner til det å puste; til Black lives-matter, til liv, økosystemet og miljø, Covid-19 pandemien, og til helsefagarbeiderens oppgaver. Det kan også oppfattes som en oppfordring til elevene om å puste i en hektisk hverdag.  

Forslaget har en utførelse som er både taktil og skjør, samtidig som den har et sterkt budskap. Prosjektet er svært aktuelt for målgruppen, og er godt plassert i forhold til alle brukerne av bygget.

Kunstnerne har nå inngått kontrakt med Viken fylkeskommune, og er i gang med å produsere kunsten som skal stå klart til skolestart 2021.

Kunstutvalget består av:

 • Marianne Darlèn Solhaugstrand – kunstkonsulent og leder av kunstutvalget
 • Kristine Skjeslien – brukerrepresentant Ås vgs
 • Torstein Ødegård – representant fra Fabel Arkitekter
 • Hege Bjøndal/Magnus Gåseby – representant fra byggherre
 • Line Helen Danielsen – rådgiver seksjon kulturutvikling
Til toppen