Skolemiljøundersøkelse.

Skolen skal i løpet av kort tid gjennomføre en ikke-anonym skolemiljøundersøkelse i alle Vg2 klasser på studieforberedende løp.

Til dette arbeidet benytter skolen seg av Spekter Digital, som er et anerkjent verktøy anbefalt av både Ombudet for barn og unge i Viken og læringsmiljøsenteret i Viken.

Personvernet ivaretas i henhold til gjeldende regelverk og elevenes svar er ikke tilgjengelig for andre elever eller foresatte. Likevel er skolen forpliktet til å informere foresatte dersom det kommer frem informasjon på bakgrunn av innrapporteringen i Spekter, som er av betydning for elevers trivsel, tilhørighet og læring.

Elevene vil få god informasjon om både hensikt og formål med undersøkelsen, og om hvordan personvernet ivaretas. Undersøkelsen gjennomføres i klassens time sammen med kontaktlærer og det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen.

Hensikten er å kartlegge elevers skolemiljø, trivsel og tilhørighet i klassen og på trinnet. Resultatene blir analysert og det vil iverksettes skolemiljøtiltak på bakgrunn av analysene.

Målet er å jobbe systematisk for å få til en så god skolehverdag for alle som mulig.

Om Spekter Digital