Takk kjære elever og ansatte på Ås vgs.

Det har gått over et år med pandemi, og hver og en av dere har stått i en vanskelig situasjon. Men dere har vært utrolig utholdende og løsningsorienterte.

Jeg vil takke alle elever for at dere har klart å håndtere hjemmeundervisning og stadig endrede planer. I tillegg føler jeg med alle som har mistet mye sosialt liv i ungdomstiden. Noen har kjent på ensomhet og andre engstelse for seg selv og familien. Men selv under disse vanskelige forholdene så ser jeg engasjement og glede over å være på skolen, og da blir jeg veldig stolt. Elevene på Ås er rause og robuste, men det er også lov å føle seg usikker og fortvilet. Jeg håper dere har noen å snakke med. Og husk at du kan prate med en lærer, noen i elevtjenesten eller andre på skolen. Selv har jeg snakket med mange elever, og jeg setter pris på at dere kommer innom meg eller sender meg meldinger.

Jeg vil også takke alle lærere og assistenter for jobben dere gjør hver eneste dag for elevene våre i en tid med usikkerhet og mangel på oppskrift. Dere er blitt kastet ut i uforutsigbarhet, nye metoder og stadig endringer. Dere står i krysspresset hvor dere skal takle bekymring for egen familie og samtidig ha dårlig samvittighet for at elevene ikke får en optimal skolesituasjon. Men dere har satt elevene først. Jeg vil også takke renholdere, vaktmestere, stab, ledelse og alle i elevtjenesten som hver dag er ute blant alle kohortene og bidrar med at vi har et flott skolebygg, god støtte og hjelp.

I 50 dager har jeg vært ansatt på Ås vgs, og jeg er takknemlig for å jobbe sammen med dere og møter hyggelige mennesker overalt. Jeg blir møtt av raushet og stolthet for skolen, og det er fint å se. Ås er veldrevet med dyktige folk i alle deler av organisasjonen.

Første tiden har jeg brukt til å møte flest mulig av dere, staben, renholdere, seksjoner, elevtjenesten, samtaler med elever, skolemiljøutvalg, elevråd, revy, NMBU, tillitsvalgte og vært i noen klasser. Det er avgjørende for meg å ha et godt samarbeid med elevrådsleder Maxine og resten av elevene.

Vi har opprettet en kantinegruppe hvor vi skal planlegge hvordan den nye kantinen skal bli. Elever og ansatte skal sammen bidra til at storstua blir et samlingssted som er bærekraftig og som vi er stolte av.

Jeg er på utkikk etter «Hva er Ås vgs?», hva er det som er felles for oss alle uansett studieretning? Dette er spennende å utforske, og det jeg foreløpig oppdager er et stort og inkluderende mangfold som jeg vil bli bedre kjent med. I dette mangfoldet er det mange ressurser som jeg stadig oppdager og vil synliggjøre. Jeg er veldig opptatt av relevans i undervisningen da det «å koble seg på virkeligheten» øker motivasjonen for læringen. Jeg har allerede snakket med flere av dere om dette.

Vi vil bruke instagram og facebook som digitale samlingspunkt hvor mangfoldet og hverdagslivet vårt skal vises. Jeg har etablert en gruppe med elever og ansatte som skal se på hvordan vi skal jobbe med sosiale medier. Her trenger vi bidrag fra dere elever og ansatte så ta gjerne bilder hvor stikkord er mangfold og læringsglede.

Det skjer mye spennende med byggingen på Ås, og vi legger ut bilder innimellom slik at dere kan følge med. I august åpner A-blokka, og det ser veldig lovende ut. G-blokka skal renoveres kommende skoleår, og det skal bygges en idrettshall til så det er mye å glede seg til.

Ås har en fantastisk visjon: «Et mangfoldig læringsfelleskap hvor vi gjør hverandre gode». Dette opplever jeg når jeg er ute i skolemiljøet, og jeg gleder meg til å være med å utvikle visjonen videre. Fortsett med å stoppe meg i gangen, invitere meg inn i undervisning, sende meldinger eller stikke innom – dine meninger og opplevelser er viktig for meg.

Hilsen Synnøve Aas Gulvik, rektor

Klikk for stort bilde Synnøve Aas Gulvik  

Til toppen