UEAT 2023

Elever fra vg1 ST, 1KDA og 1IDA deltok torsdag 16. mars 2023 på kick-off i UEAT som gjennomføres i samarbeid med Vitenparken og Frogn videregående skole. Årets problemstilling er: «Havet som matressurs - Bør vi bruke mer av havets ressurser for å bli mer selvberget i Norge?»

Her fikk de høre på ulike aktører, som jobber med akkurat dette, for å få inspirasjon og kunnskap om noen av mulighetene. I etterkant skal elevene i gang med å lage en kortfilm hvor de drøfter aspekter innenfor problemstillingen. Vi gleder oss til å se resultatene.