Vi har 79 ledige læreplasser i Viken fylkeskommune!

– Er du lærelysten, har gode samarbeidsevner og er nysgjerrig? Da vil vi gjerne ha deg inn i en av våre 79 ledige læreplasser på videregående skoler og i fylkesadministrasjonen, sier Ingvild Bellen Wear i HR-avdelingen i Viken fylkeskommune.  

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Ledige plasser innenfor flere fagfelt

Wear er ansvarlig for lærlingeordningen i Viken, og jobber med kvalitetsutviklingen av Viken som lærebedrift. Hun har ansvaret for de totalt 170 læreplassene i Viken.

– De ledige læreplassene er blant annet innen IKT-service, kontor- og administrasjonsfag og barne- og ungdomsarbeiderfaget, sier Wear.

Tre geografiske områder

Læreplassene er fordelt på tre geografiske områder som tilsvarer de tre tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

– Alle stillingene er lagt ut på nettsiden til OKViken opplæringskontor, så det er lett å finne frem til stillingene innen faget ditt og i det området av Viken fylke som passer deg, sier Ingvild Bellen Wear.

Om Viken fylkeskommune

Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere. Fylkeskommunen har ansvaret for oppgaver som går på tvers av kommunene og som angår hele regionen.

Oppgavene er blant annet videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Viken har til sammen over 11 500 ansatte ute i tjenestene og i sentraladministrasjonen, og over 9500 av disse jobber i videregående skole.

Til toppen